Dialecte i Estàndard

Hi ha formes dialectals que es poden utilitzar sempre, mentre que d’altres és millor canviar-les quan es tracta d’escrits formals.

CORRECTES EN TOTES LES SITUACIONS
 • sembrar-lo (Pronom, referit a un objecte concret, ex.: arbre )
 • va explicar-ho (Pronom, referit a un objecte abstracte, ex : tema)
 • desset, devuit, denou
 • boscos, textos, desitjos, …
 • meva, teva, seva, …
 • qualque, qualcú, …

 

 

 CORRECTES, PERÒ EN ESCRITS FORMALS MILLOR CANVIAR-LES
 • es1, sa, ses, so, sos

     ⇒ el, la, els, les

 • lo que dic, tot lo dia

      ⇒ això que dic, tot el dia

 • na Maria, en Pere

     ⇒ Maria, Pere (sense articles)

 • ús preferent del jo

      ⇒ ús preferent del mi

 • noltros, voltros

      ⇒ nosaltres, vosaltres

 • Davant verb : me, te, se, mos2, vos

      ⇒ em, et, es , ens, us

 • manco, almanco, …

      ⇒ menys, almenys, …

 • dematí, dedins, defora

     ⇒ matí, dins, fora

 • envant, enrere

     ⇒ endavant, endarrere

 • la me dónes (CD+CI, ordre dialectal)    

     ⇒  me la dónes (CI+CD)3

 • a / en / amb / de   +    que

      ⇒ que4

 

 1. L’article pronunciat [ets] s’escriu “es” (Ex.: es al·lots).
 2. Segons la normativa, la forma mos (variant de nos) no està acceptada.
 3. Excepció : quan s’ha produït la transformació de li en hi. En aquest cas l’ordre queda sempre fixat a CD+CI (ordre dialectal).
 4. Caiguda de preposicions davant “que“. Ex.: Ells tenen interès en que hi hagi acord Ells tenen interès que hi hagi acord

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *