Castellanismes de cada dia

Castellanismes més freqüents a Mallorca (començant pels més repetits, segons la meva experiència)

 

INCORRECTE
CORRECTE
 • antes ………….. abans, primer
 • pues …………… idò
 • emplear …….. fer servir, utilitzar, emprar
 • inclús ………… fins i tot
 • puesto ……….. lloc, espai
 • ojalá ………….. tant de bo
 • en ves de …… en lloc de, en comptes de
 • carinyo (sentiment)…….. afecte
 • carinyo (nom amorós)vida, amor, estimat/da, etc.
» Li tenc carinyo. Li tenc afecte
» Carinyo meu! Vida meva!
 • i pico (quantitat)…. i pocs, i molts, més de
 • i pico (hora)…………. passades
» N'hi ha 20 i pico. N'hi ha més de 20
» N'hi ha 20 i pico. N'hi ha 20 i pocs. N'hi ha 20 i molts
» Són les 4 i pico. Són les 4 passades
 • menos……….. Ho trobam en un gran nombre d’expressions. Generalment, el podem substituir per menys/manco, encara que no sempre. Aquí teniu alguns suggeriments :
» Más o menos. Més o menys. Més o manco
» Al menos. Almenys. Almanco
» Ni más ni menos.Ni més ni menys. Ni més ni manco
» Són les 7 menos quart. Falta un quart per a les 7
» Menos mal! Tanta sort! Bona cosa!
» Això és lo de menos! Això no és l'important! 
» Tot menos tu. Tots excepte tu. Tots llevat de tu
» Menos! No tant!
» Hi ha menos de 20 persones. No arriben a 20 persones
» Estam a menos 2 graus. Estam a 2 graus baix zero
 • -illo, -illa…… Quan ens trobam amb la terminació -illo o -illa podem sospitar, ja que sovint són castellanismes. Aquí teniu una llista dels més habituals :
     • bocadillo de…. entrepà de, panet de
     • tortilla…………. truita
     • patatilla……….. patates xips
     • mantequilla….. mantega
     • ensaladilla……. ensalada russa
     • bombilla……….. bombeta
     • sombrilla………. para-sol
     • pasillo…………… passadís
     • calzoncillos…… calçonets, calçotets
     • pesadilla………. malson
     • pandilla………… penya, banda, tropa
     • palillo…………… bastonet, escuradents
     • banquillo………. banquet
     • taquilla…………. només s’accepta per a la venda d’entrades. Per guardar coses es diu armariet (gimnasos, escoles, etc.)
     • barandilla……… arrambador, barana
     • bordillo………….. vorada (o evitar-ho dient escaló de sa vorera)
     • rejilla…………….. reixeta (diminutiu de reixa)
     • rodillo, carrete.. rodet
     • barbilla…………. barbeta (part inferior de la cara)
     • tomillo………….. farigola
     • boquilla………… broquet
     • mirilla………….. espiera
     • en cuclillas …… agotzonat
     • camilla…………. llitera (llit de transport o llits verticals)
     • camilla…………. taula braser
     • cepillo………….. raspall
    • » Cepillo de dents. Raspall de dents
     » Cepillar. Raspallar

 

 • pillar…….. agafar, pescar, entendre
 • mandos (de TV, etc.)…. control, controls, comandament
 • servilleta………  paper de cuina, torcaboques, tovalló
 • loncha, rodajatallada, rodanxa
 • jamon…………….. cuixot (o evitar-lo dient directament york)
 • cubo…………….. poal
 • basura…………. fems (En el sentit de qualitat pèssima : porqueria)
» Cubo de basura. Poal des fems
» Cubo de fregar. Poal de fregar
» Basurer (lloc). Femer
» Basurer (ocupació). Femater
» No compris menjar basura. No compris menjar porqueria 
» Això és telebasura. Això és teleporqueria
 • enxufar…….. connectar, endollar
 • enxufe………. endoll
 • disfrutar…….. passar-s’ho bé, passar gust, gaudir
 • joder………….. fotre
 • Joder!…………. Fotre!, Merda!, Collons!, Vaja!,  etc.
 • serio/a………. seriós/a
 • en serio…….. de veres, de ver
» És un home molt serio. És un home molt seriós
» En serio?. De veres?
 • despejar……. aclarir, fer lloc, deixondir
 • despejat……. clar, estirat, via lliure
» Quina son! M'he de despejar. Quina son! M'he de deixondir
» Fa un dia despejat. Fa un dia clar
» Es dia s'ha despejat. Es dia s'ha estirat
» Camí despejat. Via lliure
 • bolso……….. bossa
 • aplaçar……. ajornar
 • agobiar…… angoixar
 • enterarsedonar-se compte, saber, assabentar-se, entendre, etc.
 • bicho………. animalet, cuca
 • deixar un recado…. deixar un missatge
 • fer un recado……….. fer un encàrrec
 • xulo………… súper, guapo
 • xulo………… gallet, arrogant, fanfarró
» Aquest cotxe és chulo. Aquest cotxe és guapo
» No siguis tan chulo. No siguis tan gallet
 • tenir  morro…… tenir barra (barra=mandíbula)
 • caradura………… barrut
» Quin morro!. Quina barra!
» Aquest és un caradura. Aquest és un barrut
 • apoyar (físicament)………. recolzar
 • apoyar (anímicament)…. donar suport
» Apoya s'escala a sa paret. Recolza s'escala a sa paret
» En aquest tema t'apoyaré. En aquest tema tendràs es meu suport
 • loco……………. boig/boja, boiet/a, bollat/da, sonat/da, tronat/da
 • locura………… bogeria, disbarat
 • a lo loco……. sense pensar
 • lio ……………… embull, embolic
  » Quin lio! Quin embull!
  » Ara m'he liat Ara m'he embullat
  » M'he liat amb la feina M'he embolicat amb la feina
 • lletrero………. cartell
 • ropero……….. armari
 • hortera, horterada……vulgar, vulgaritat
 • llamatiu……. cridaner
 • cutre………….. ronyós/a
 • pijo……………. bufa, esnob
 • xupar………… xuclar
 • vamos!……… som-hi!
 • ja va! voy!…. ja vénc!
 • què va!……… pot pensar!, pensa tu!
 • tope……………………… límit
 • estar a tope (ple)…. estar fins a dalt
 • anar a tope…………… anar a tota (de l’expressió : a tota vela)
 • pitar…… siular, xiular (en català no es distingeix “silbar” i “pitar“)
 • pito…….. siulo, xiulet
 • pitido…. siulo, xiulet
» Pitar un falta. Xiular una falta
» Me'n vaig pitant. Me'n vaig com un llamp
» Un cotxe pita. Un cotxe toca sa botzina

Més castellanismes

Més castellanismes que podem sentir a Mallorca (continuam amb els més repetits)

 

INCORRECTE
CORRECTE
 • llavero ……….. clauer
 • metxero …….. encenedor
 • xubasqueroimpermeable
 • pegamento………………….. adhesiu
 • pegatina, ferratina……… adhesiu
 • adelantar (cotxe)passar un cotxe, fer un avançament
 • adelantar (hora)…. avançar s’hora
 • retrasar (hora)……. retardar s’hora
» Aquest rellotge va adelantat. Aquest rellotge va avançat
» Aquest rellotge va atrasat. Aquest rellotge va retardat
 • asustar…………….. espantar, fer por
 • susto………………… regiró, ensurt
 • juerga……………….. gresca, bauxa, marxa
 • juerguista…………. marxós/a
 • xiste, catxondeoacudit, broma
 • xiripa, xollo………. ganga, sort, mina
 • xanxullo……………. tripijoc
 • trola…………………. bola
 • fallo………………….. fallada, error
 • parescut (adj.)….. semblant
» És un cas parescut. És un cas semblant
 • cruce…………… creuer, encreuament, travessia
 • curva………….. corba, revolt
 • tormenta……. tempesta
 • camarer……… cambrer
 • fiambrera…… carmanyola
» Fiambre. Carn freda
 • polvos de…….. en pols
 • al vacio……….. al buit
 • casero…………. casolà
 • relleno………… farcit
 • de paso……….. de passada
 • asquerós…….. oiós
 • matxacar……. donar canya
 • novato………… novell, principiant
 • cubito…………. gel, glaçó
 • cuna……………. bres, bressol
 • fer parxe…….. foradar
 • direcció (postal o electrònica)….. adreça
 • hombro……… espatlla
 • sobaco……….. aixella
 • xorro………… raig, roll, doll
 • xorrada…….. doi, beneitura
 • cierre……….. cremallera
 • toldo………… tendal, envelat
 • aparato (formal)……. aparell, màquina, dispositiu
 • aparato (informal)trasto, daixò
 • xapuça……. bunyol
 • xapucer….. bunyoler
 • despedir…… dir adéu, acomiadar
 • despedidacomiat
» Despedida de soltero. Comiat de solter
 • suelto (monedes)…….. menuts
 • suelto (animal, etc.)amollat/da, sense fermar
 • suelto (únic)…………….. tot sol, separat
» No tenc suelto. No tenc menuts
» Hi ha animals sueltos. Hi ha animals amollats
» Un full suelto. Un full tot sol
» Peces sueltes. Peces separades
 • arreglo………. remei, reparació
 • apanyo………. invent
 • roçar…………. fregar
 • roçada………. fregada
 • alambre…….. filferro
 • inalàmbricsense fil
 • calambre…… rampa
 • desechabled’un sol ús
 • averiguar…. descobrir
 • tatxar..……… retxar, ratllar
 • envio………… enviament
 • xispa………… espira
 • bronca……… renyada
 • companyerismecompanyonia
 • xiringuito quiosquet, baret
 • bordevorera
 • acera vorera
 • arcénvorera
 • peatóvianant
» Zona peatonal. Zona de vianants
» Carrer peatonal. Carrer de vianants
 • manzanabloc de cases (o evitar-ho dient carrer)
» Està a dues manzanes. Està a dos carrers
 • encimerataulell
 • màrmol….. marbre
 • fregaderoescurador
 • exprimir, exprimidoresprémer, espremedor
 • respaldo….. respatller
 • novio/a…… novii/novia, al·lot/a
 • melena……. cabellera
 • tuberia……. tub, conducte, canonada
 • estar catxasestar capoll
 • palomitas……. crispetes
 • llet d’avena….. llet de civada
 • petxuga de pollopitreres de pollastre
 • mangueramànega
 • asiento……… seient
 • sudadera…..  dessuadora
 • mantel……… estovalles
 • mono………… granota
 • traje………….. vestit (tant de dona com d’home)
 • vestuari…… vestidor
 • equipacióequipament
 • regate……… regateig
 • penalti…….. penal
 • delanter….. davanter
 • cantera (jugadors)…. planter
 • cantera (mina)………. pedrera
 • xutxeria….. llepolia
 • fresa……….. maduixa, fraula
 • maís……….. blat de moro
 • aguacate…. avocat
 • pepino…….. cogombre
 • arándanonabiu, mirtil
 • papilla (de farina)…………………… farinetes
 • papilla (de fruita o verdura)……. puré
 • munyecacanell
 • cadera……. maluc, costat
 • ingle………. engonal
 • botiquinfarmaciola
 • pollo………………… pollastre
 • pato…………………. ànec (mascle), ànnera (femella)
 • patos (busseig).. aletes
» Pollo al ast. Pollastre a l'ast
» Muntar un pollo. Muntar un ciri
» Pagar el pato. Pagar els plats romputs
 • búsqueda.….. cerca, recerca
 • colmo………… súmmum
 • vivenda……… habitatge
 • hivernero…… hivernacle
 • quebrar……… fer fallida
 • pelirrojo/a…. pèl-roig/pèl-roja
 • ditxa………….. felicitat
 • tapete………… tapet
 • xatarra……… ferralla
 • bodega………. només s’accepta quan es refereix a la part d’un vaixell. En relació al vi es diu celler
 • andamio……..bastida (conjunt és bastimentada)
 • armari empotrat….. armari de paret
 • hermós/a………...guapo/a
 • hermosura……… bellesa
 • aliviar ………. alleujar
 • alivi…………..  alleujament
» Quin alivi!. Quin alè!
 • despreciar……. menysprear
 • permaneixerquedar, romandre, continuar, etc.
 • columpio……… engronsadora
 • mimbre………… vímet
 • abarcar………… incloure, agafar
 • jaque……………. escac
 • jaque mate…… escac i mat
 • llenyador…. llenyater
 • bizco………… guenyo
 • bollo………… brioix
 • bizcocho….. bescuit
 • perrito (hot dog)panet de frankfurt
 • pepito ……………….. panet de carn
 • rentable……………. rendible
 • impredecible…….. impredictible
 • engatusar…………………. entabanar
 • escombros………………… enderrocs

Castellanismes embullosos

Atenció amb aquestes castellanismes que tenen formes derivades o similars que sí són correctes.

INCORRECTE
CORRECTE
 • antes …………. abans, primer
  Són correctes anterior, anteriorment, antelació, ...
  
 • enfermetat malaltia
  Són correctes infermeria, infermer, ...
  
 • barco………….. vaixell 
  Són correctes barca, embarcar, ...
 • cuidado………. cura
  Són correctes cuidar, cuidador, ...
  
 • gasto…………… despesa
  És correcte : gastar
  
 • enfado………… emprenyada, empipada, enuig
  És correcte : enfadar
 • medir………….. mesurar
  És correcte : mida
 • emplear………. fer servir, utilitzar, emprar
  És correcte : empleat/da
 • decepcionar….decebre
  És correcte : decepció
 • cola………………coa
  És correcte : colar-se
 • estrellar……… estavellar
  Són correctes : estrella, cel estrellat
 • apreci…………. afecte, estima
  És correcte : apreciar
 • tio……………….. conco, oncle
  És correcte : tia
 • enredadera…. enfiladissa
  És correcte : enredar

Aquestes paraules només s’escriuen així

En català sovint s’accepta més d’una forma (galeta/galleta, batle/batlle, cargol/caragol, llançar/llençar) i això a vegades crea confusió. Tanmateix, les següents paraules només accepten una forma escrita :

 

 • balena
 • gallina
 • motxilla
 • lògic
 • literatura
 • carxofa
 • espavilar
 • circumstància
 • heretar
 • llençol
 • suggeriment
 • innocent
 • ennigulat
 • esborrar
 • agranar, granera
 • ajuntar
 • arrebossar
 • assecador, assecadora (tanmateix , sembla millor anomenar aquests electrodomèstics eixugador i eixugadora)
 • desaferrar (contrari d’aferrar)
 • ficar
 • d’en (no es pot contreure)
 • a baix, a dalt, a prop, a posta, a part (s’escriuen separades)
 • per mi (opinió)
 • perhom
 • nostre, nostres, vostre, vostres (no s’accepten nostro, nostros, vostro, vostros)
 • fix, annex, complex, mixt (no s’accepta com a masculí singular fixo, fixe, …)
 • els llapis, els dilluns, els dimarts, etc. (aquests plurals no s’accepten acabats en -os)
 • pebre
 • bullir, bullit
 • coberts
 • vague/vaga : poc feiner/a
 • mentrestant (amb “s”),  mentre (sense “s”)
 • pAella (estri de cuina)
 • roSegar (mastegar aliments, comunament pronunciat [rovegar]). No confondre amb el verb rossegar/arrossegar.
 • roSada (gotes d’aigua)
 • espenyar : espatllar. No confondre amb espanyar (llevar un pany)
 • travat, travelar
 • d’ençà quan? (no s’accepta des de quan?)
 • d’ençà que … (no s’accepta des de que)
 • pretenSiós

La intercalació dels sons [n] [e]

Quan xerram, els mallorquins fem ús dels sons [n] i [e] com a nexe entre  determinades paraules. La seva explicació és únicament fonètica, ja que faciliten la pronunciació. Per tant, aquest sons no s’han d’escriure.

 

PRONUNCIACIÓ
ESCRIPTURA
 • Envia això a[n]en Pere …… Envia això a en Pere 1
 • Vaig a[n]es Port……………… Vaig a es Port (Vaig as Port) 2
 • A[ne]què t’apuntes?……….. A què t’apuntes?
 • Amb[e]qui hi vas?…………… Amb qui hi vas?

 

 

 1. L’article personal no es pot contreure :  a+en ≠ an
 2. Segons la normativa, l’article salat s’hauria de contreure : a+es=as. Personalment, trob que aquesta contracció ens resulta molt estranya als mallorquins. Per tant (que els lingüistes em perdonin!), jo  preferesc escriure Vaig a es Port

Un poc de pronoms febles

Quan parlam tendim a simplificar els pronoms febles. Això fa que, a l’hora d’escriure’ls, tenguem bastants de dubtes. Aquí teniu uns consells per fer-ho correctament.

 • El participi s’ha de fer coincidir amb el pronom feble (CD)
  • Els ha saludats / Les ha saludades
 • L’apòstrof s’intenta col·locar el més a la dreta possible1
  • Dóna’m això  →  Dóna-m’ho
 • El pronom la segueix la norma de no-apostrofació2
  • No me la imaginava així
 • A Mallorca, l’ordre dialectal dels pronoms quan xerram és CD+CI (la me dónes), però en escrits formals l’ordre hauria de ser CI+CD (me la dones) amb una excepció que s’explica al punt següent.
 • Transformació de li en hi : es produeix quan li es combina amb un altre pronom :
  • L’hi
  • Els hi
  • La hi
  • Les hi

En aquests casos l’ordre queda fixat a CD+CI.

 • El plural de li és sempre els (tant per a ells com per a elles). Lis  és incorrecte.
  • Dóna el   plat      a ells/elles   → Els el dóna   → Dóna’ls-el
  • Dóna els plats  a ells/elles    → Els els dona → Dóna’ls-els
  • Dóna la   mà        a ells/elles  → Els la dóna   → Dóna’ls-la
  • Dóna les mans   a ells/elles  → Els les dona→ Dóna’ls-les

 

 

 

 

 1. Excepció : d’en (ja que en no és un pronom feble)
 2. La mai s’apostrofa davant i/u àtona

Dialecte i Estàndard

Hi ha formes dialectals que es poden utilitzar sempre, mentre que d’altres és millor canviar-les quan es tracta d’escrits formals.

CORRECTES EN TOTES LES SITUACIONS
 • sembrar-lo (Pronom, referit a un objecte concret, ex.: arbre )
 • va explicar-ho (Pronom, referit a un objecte abstracte, ex : tema)
 • desset, devuit, denou
 • boscos, textos, desitjos, …
 • meva, teva, seva, …
 • qualque, qualcú, …

 

 

 CORRECTES, PERÒ EN ESCRITS FORMALS MILLOR CANVIAR-LES
 • es1, sa, ses, so, sos

     ⇒ el, la, els, les

 • lo que dic, tot lo dia

      ⇒ això que dic, tot el dia

 • na Maria, en Pere

     ⇒ Maria, Pere (sense articles)

 • ús preferent del jo

      ⇒ ús preferent del mi

 • noltros, voltros

      ⇒ nosaltres, vosaltres

 • Davant verb : me, te, se, mos2, vos

      ⇒ em, et, es , ens, us

 • manco, almanco, …

      ⇒ menys, almenys, …

 • dematí, dedins, defora

     ⇒ matí, dins, fora

 • envant, enrere

     ⇒ endavant, endarrere

 • la me dónes (CD+CI, ordre dialectal)    

     ⇒  me la dónes (CI+CD)3

 • a / en / amb / de   +    que

      ⇒ que4

 

 1. L’article pronunciat [ets] s’escriu “es” (Ex.: es al·lots).
 2. Segons la normativa, la forma mos (variant de nos) no està acceptada.
 3. Excepció : quan s’ha produït la transformació de li en hi. En aquest cas l’ordre queda sempre fixat a CD+CI (ordre dialectal).
 4. Caiguda de preposicions davant “que“. Ex.: Ells tenen interès en que hi hagi acord Ells tenen interès que hi hagi acord

Dialecte i Estàndard : els verbs

Hi ha formes dialectals que es poden utilitzar sempre, mentre que d’altres és millor carviar-les quan es tracta d’escrits formals.

CORRECTES EN TOTES LES SITUACIONS
 • Conjugacions amb “E” de tenir/venir: tenc,vénc,tengut,vengut,…
 • Els perifràstics  vares, vàrem, vàreu i  varen
 • Els participis fuit i duit
 • (jo) cap, rep, corr, menj, compr, pitj, salv, ompl, …
 • (jo) suu, tus, som, puig, prou
 • (jo) estudii, confii, … 2
 • (jo) servesc, partesc, afegesc, …
 • servesqui, partesqui, afegesqui, …
 • estam, estau
 • cantam, cantau, cantàs, cantassis, cantàssim, menjam, menjau, …
 • nasqueres, nasqué, nasquérem, …
 • facem, faceu, facin
 • visquin
CORRECTES, PERÒ EN ESCRITS FORMALS MILLOR CANVIAR-LES
 • enrecordar-se1, enriure’s, empenedir-se

     ⇒ recordar, riure’s, penedir-se

 • Infinitius cabre, sabre

     ⇒ caber, saber

 • Participis complit,establit,oferit

     ⇒ complert, establert, ofert

 • Presents acabats en IM,IS s’han de canviar per EM,EU :

     feim, feis          fem, feu

     deim, deis       ⇒ diem, dieu

      queim, queis   caiem, caieu

       reim, reis         ⇒ riem, rieu

 • L’imperatiu ha de passar a escriure’s complet (sense ometre la s) :

     digue’m   digues-me

      digue-li    digues-li

       …

 

*** SEMPRE INCORRECTES ***
 • No s’accepten gerundis acabat en GUENT/QUENT
 • No s’accepten esteim ni esteis 3 (Han de ser estam i estau)
 • Atenció a no canviar incorrectament qualque vocal per la vocal iseré, seràs, seria, series, … estaré, estaràs, estaria, estaries, …
 • Atenció a les formes acabades en VEN. Només són correctes si l’infinitiu acaba en VAR. Per tant són correctes : proven, arxiven, beuen, mouen, diuen, …
 • No s’accepten les formes acabades en V : Per tant han de ser : prou,lleu,arxiu,…
 • Atenció a l’abús d’utilitzar formes amb GU. En general, les formes amb GU només són correctes per a verbs velars (també voler i, en part, saber). Un verb velar és el que té la primera persona del present acabat en c (excepte sc). Per tant, són velars : estigues (estic), tengui (tenc)diguessin (dic), conegué (conec), volguéssiu, sàpigues, … En canvi, no són verbs velars : sentís (sent), partíssiu (partesc),
 • El verb haver no té formes acabades en GUI : Per tant han de ser : hagi, hagis, hàgim, hàgiu, hagin
 • No s’accepten parescut ni aparescut (Han de ser paregut i aparegut)

 

 

 

 1. Exemple :
  1. Informal :  Te n’enrecordes
  2. Formal :  Te’n recordes
 2. No confondre amb el present de subjuntiu, el qual va amb dièresi : estudiï, confiï, …

Qui som

Després de segles d’influència i opressió per part del castellà, el català a Mallorca (també anomenat mallorquí) ha resistit més bé del que podríem pensar. Podria haver passat com amb altres llengües que ja estan a punt d’extingir-se però el català a Mallorca continua ben viu, encara que, això sí, amenaçat. És responsabilitat de tots nosaltres que el mantinguem en bon estat, començant pel nostre parlar diari.

Record quan era nin que a Manacor tothom utilitzava la forma castellanitzada “Dios” per acomiadar-se. Un dia el jovent va començar a recuperar el nostre “Adéu”, cosa que inicialment estranyava molt a la gent gran. Amb el pas dels anys la paraula correcta es va arribar a imposar i ara tots els manacorins la utilitzen amb completa normalitat.

No som cap lingüista, simplement m’agrada la meva llengua. Amb una mica de compromís, podem anar recuperant les nostres paraules de la suplantació que ha anat fent el castellà. Aquest és un dels objectius d’aquest bloc : proposar alternatives correctes als castellanismes i que resultin properes al parlar dels mallorquins.

Com que el parlar no es corregeix d’un dia per l’altre, he distingit entre els castellanismes de cada dia (que podrien ser els primers a corregir) i altres castellanismes.

També hi trobareu recomanacions sobre els dubtes que tenim els mallorquins a l’hora de triar entre català estàndard i català dialectal, així com els errors més habituals que cometem.

La informació aquí publicada ha estat comprovada amb els diccionaris. I ja ho sabeu : qualsevol aportació que faceu serà benvinguda i ajudarà a millorar aquest bloc.

Som-hi !